Utfording fra ikke-vestlige innvandrere

Litteratur og pekere

Her finner du en oversikt over litteratur og nettsider på området.

Golfstrøm og innvandrerstrøm

Golfstrømmen kan drukne fiskerinæringen, skrev Vårt Land den 25.6.2001på grunnlag av en NTB-melding om følgene av en svekket Golfstrøm.
Bergen (NTB): Havforskerne frykter at en svekkelse av Golfstrømmen kan få dramatiske følger for norsk fiskerinæring.