Om Norsk Kultur

Vår kultur er truet, fra flere hold. Men det har skjedd store forandringer i vår favør i senere tid. De som vil erstatte nordmenns kultur med andre folks kulturer møter i dag mer motstand enn tidligere. NORSK  KULTUR vil stå på i den kampen.

Kontaktadresse

Norsk Kultur
Ansvarlig: Bjarne Moe
Mobil: 959 07 900
E-post: post@norskkultur.com