Litteratur og pekere

Her finner du en oversikt over litteratur og nettsider på området.

Norsk-språklig faglitteratur:

Per Sevaldson (1991): «Tallet på innvandrere og deres etterkommere fram mot år 2050«, Statistisk Sentralbyrås Rapport nr. 10.

Per Bakke og Per Saugstad (red) (1993): Innvandring, fakta og problemer. Ad Notam, Oslo.

Engelsk-språklig faglitteratur:

Abernethy, Virginia (1995): Population Politics. The Choices that Shape Our Future. Plenum Press, London og N.Y.

Bech, Roy (1996): The Case against Immigation. The Moral, economic, social and environmental reasons for reducing US immigration back to traditional level. Norton, N.Y.

Bos, E. et. al. (1992): World Population Projections 1992-93. Baltimore og London.

Briggs, Vernon M. (1992): Mass Immigration and the National Interest. Armonk, N.Y.

Brimelow, Peter (1996): Alien Nation. Common Sense About America´s Immigration Disaster. Random House, N.Y.

Bulatao, R.A. et al. (1990): World Population Projections 1989-90. Baltimore og London.

Coale, Ansley J. og Watkins, Susan Cott (1986): The Decline of Fertility in Europe, Princeton Univ. press, N.J.

Cohen, Joel E. (1995): How many people can the earth support? Norton, N.Y.

Schlesinger jr., Arthur (1992): The Disuniting of America. Northon, N.Y.

Schmidt, Alvin J. (1997): The Menace of Multiculturalism. Praeger, Westpoint og London.

Simon, Julian L. (1989): The Economic Consequences of Immigration. B. Blackwell, Cambridge, Mass.

PEKERE:

Ajourførte talloppgaver over utviklingen av verdensbefolkningen i ulike regioner, beregnet av FNs demografiske kontor, finnes på internett:

http://www.popin.org/pop1998/

http://www.undp.org/popin/wdtrends/pop1996.html

Aktuelle befolkningstall for Norge, utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå, med fordeling av innvandrerbefolkning, finnes også på internett:

http://www.ssb.no/soek/

http://www.ssb.no/emner/02/aktuell_befolkning/

Antidefamasjonsliga har referanser til artikler fra flere land:

www.nadl.8m.com

Referanse til flere hundre titler som angår innvandringen som utfordring, er utarbeidet av av P.N. Buhl. Litteraturlisten ligger under Den danske forening. dk./Dissidentlitteratur, og omtale slik:

«Som supplement til Mellemfolkeligt Samvirkes ensidige «Litteratur om indvandrere. Annoteret bibliografi» gives her en mere nuanceret oversigt»

http://www.dendanskeforening.dk/7-1_litteraturliste.htm

I våre naboland kan vi også finne disse pekerne:

«Danmarks første patriotiske hjemmeside»:

http://www.patriot.dk/links1.html