Hva er kultur?

KULTUR kan leksikalsk bli omtalt som dyrking, foredling og avl, og som forutsetningen for utviklingen av individer, samfunn og sivilisasjoner.

I naturvitenskapelig litteratur er det vanlig å omtale kultur som det menneskeformete, og som motsetning til det naturgitte. I åndsvitenskapene er det vanlig å se kultur i et kvalitativt perspektiv, som det forfinete. I samfunnsforskningen brukes kultur ofte som en beskrivelse av idealer og livsformer som er typiske for et samfunn.

Den britiske kulturforskeren Edward B. Taylor formulerte i 1871 en kjent definisjon: «Kultur, er det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer«.

Ut fra den siste forståelsen blir kultur noe viktig, både for et samfunn og for de individer som skal være borgere av samfunnet. En kultur kan miste sin tilpasningsevne hvis den blir for innelukket. Men den kan også miste sin formende kraft hvis den er for åpen eller for ukritisk til alle impulser utenfra. Ingen kultur kan absorbere alt som mennesker har skapt og likevel forbli en meningsbærende enhet.

Kulturelle enheter opprettholdes ikke automatisk. Det er uansvarlig å gå ut fra at enhver kulturell forandring nødvendigvis vil være til det bedre eller være uttrykk for en tidsnødvendig tilpasning. En kultur med kvaliteter blir avhengig av innsats fra våkne samfunnsmedlemmer for å opprettholdes, spesielt for å opprettholdes med gode og høyverdige egenskaper.