Norge, samer, sameting og NRK.

Mandag den 01.januar 2018 klokken 18 50 var sametingspresidenten og holdt tale i Norsk Rikskringkasting, sendt fra Sametinget.
Den norske statsministeren slapp til. med sin tale, noen minutter senere, nemlig klokken 19 30. Dette taler for seg selv.

Vi ventet å se den kvinnelige sametingspresidenten iført reinsdyr- eller ulveskinnspels, men sametingspresidentens bekledning
minnet mer om  østens perlekledde dronninger.

Sametingspresidenten var satt opp på talelisten foran den norske statsministeren og brukte hele sin taletid til å tale stygt om Norge,
og det norske samfunnet: Blant annet trusler om rettssak. Vi fant det smakløst da hun jo, talte til folket. Rettssaken skal vel egentlig
gå mot den norske stat.

Hele saken virker tragikomisk. Norge ble naturligvis befolket fra sør og sørlige Norge ble befolket mens det enda var istid i nord. Nå
er det krefter i gang for å samle nordlige deler av Russland, Finland, Sverige og Norge. Og så skal man kalle dette for Sameland. Det
man, blant annet, oppnår med dette, er at disse landene får fri adgang til isfrie havner i Nord Norge.. Norge taper tilsvarende.

Det kan sies og det kan skrives mye om dette. Hvis ønskelig så står selvfølgelig Norsk Kultur til tjeneste med dette.