Hvordan går det med den norske kulturen i 2017?

Ikke i noen annen tid i året er folk så opptatt av å forsøke å se fremover. Ikke bare morgendagen, men man forsøker også å se rundt neste hjørne. Kortere eller lengre tids studier og alle andre velmenende forsøk og ønsker om å løse fremtidens mysterium, har alltid strandet. Eller er det slik som en gammel vis mann uttalte en gang. Menneskene spår, men Gud rår?

Norsk Kultur hilser det norske folk og minner om betydningen av å møte det nye året, 2017,  med sunn og god optimisme. Det er alltid lys der fremme.

Norsk Kultur ønsker alle gode nordmenn et godt nytt år !