Kongens tale— spørsmål.

Vi som ikke forstår talen, bør få anledning til å stille et par spørsmål. Det er jo en fordel å være oppdatert— og ikke minst, være klar over tidens utvikling. Kanskje vi kan spørre om det foregår en form for utglidning?

Vi har lest og hørt meldinger i media som sier at så god tale har aldri blitt fremført, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Vi er kjent med at Hans Majestet ikke skriver sine taler selv, men har andre personer som skriver for seg. Derfor uttaler vi oss, i all beskjedenhet, om kvalifikasjonene og meningene disse skribentene har, og hva de forsøker å tillegge vår konge.

Følgende innledning: «Stortingspresident, Statsminister, Høyesterettsjustitiarius».  Disse tre er kun tre personer. Talte vår konge kun til disse tre personene? Skal det brukes  stor S i statsminister og stor H i høyesterettsjustitiarius? Er det riktig at kongen benevner disse tre underordnede etter rang, ovenfra og nedad?   Vi er vel alle kongens undersåtter, høy, som lav?   Og så: «Hjertelig velkommen til oss, alle sammen». Det faller unaturlig at kongen ønsker seg selv velkommen til seg selv?  «Dere som er samlet her utgjør bredden av det Norge er i dag».   «Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det er frodige åkre og myke heier».  Dette er intet mindre enn en sammenblanding av landet Norge og den norske nasjon. Hvorfor ikke si: Kjære landsmenn?

Skulle gjerne spørre om flere ting, men  vi avslutter med å spørre kongens «taleskrivere» med, sagt i dagligtale:  Hvor mange mennesker kan Mor Norge brødfø? I dag går hvert kilo korn som vi dyrker i Norge, til oppdrett av fisk. Dette til tross så fikk fiskeoppdretterne tillatelse til å øke produksjonen med 5 prosent. Er det lov å spørre om det mangler såvel kompetanse, som riktig styring av landet vårt?