Nesten en av ti i Norge får uføretrygd.

Hvis vi tar for oss aldergruppen 18 til 67 år så er nesten en av ti uføretrygdet. Når vi ser på det siste året så har andelen økt fra 9,4 prosent  til 9,5 prosent. Det viser tall fra NAV. Ser vi på utgangen av juni 2016 så var  317. 700 personer som mottok uførepensjon. Andelen unge uføre fortsetter å øke.

Angående aldersgruppen 18 til 29 år var det pr 01. juni 2016 ca. 13.800 uføre. Det utgjør 1,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen og en økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Uføreandelen har i de siste årene økt i alle aldersgrupper under 55 år, mens befolkningen over 55 år har hatt  motsatt utvikling.