Hvordan er det med helsetilstanden i Danmark?

Det kan være av interesse å å litt på hvordan det står til i vårt naboland Danmark, angående liknende forhold

I en rapport fra det Det danske arbeidsdepartementet står det at blant samtlige ektepar hvor begge går på trygd, utgjorde 84 prosent ikke-vestlig opprinnelse i 2015.

Avisen Ekstrabladet omtaler ny statistikk om sosialhjelp som sjokktall. Den aktuelle statistikken viser at det danske trygdesystemet er overfylt av personer med flyktning/innvandrerbakgrunn.

Norsk Kultur har påvist denne faretruende utglidningen over lang tid. Og så tilføyer vi. Hvor skal dette ende?