Innvandring til Norge, ute av kontroll.

Siste oversikten vi har over antall mennesker som er bosatt i Norge ved utgangen av juni måned 2016, viser at det bodde 5. 236.800 mennesker i landet.  Det vil si at det bodde 13.600 flere enn for bare 3 måneder tidligere. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det skyldes stort sett innvandring.  I Norges hovedstad Oslo,
bor det nå, ikke mindre enn 662. 600 mennesker.

På Stortinget sitter det 169 representanter, som alle er valgt inn i den hensikt at de skal styre landet, Norge.
Alle disse høytidelig valgte representantene viser totalt mangel på et av Norges beste ordtak. Vi tenker på det
ordtaket som burde være en selvfølgelighet i ethvert henseende. Kanskje det er så selvfølgelig at at samtlige
som har råderett og styringsansvar i vårt kjære fedreland glemmer å ta det med i saksbehandlingen?

Ta hvert ord innover deg når vi skriver: «Uten mat og drikke duger helten ikke».  Det forteller oss at selv om
man er en helt, og det har vi ikke mange av, så klarer vi ikke å gjøre noe uten å få mat og drikke.  Tenk over
dette udødelige ordtaket og sett deg inn i Norges situasjon i dag. Norge ligger så langt mot Nordpolen at vi ikke er istand til å produsere så mye korn at vi kan servere en brødskive til hver av dem som bor her idag.
Hvert eneste korn vi dyrker i Norge bruker vi til oppdrett av fisk. For at mennesker som bor i Norge skal få sitt daglige brød, så er vi fullstendig avhengig av at den øvrige verden har korn, og at vi har mulighet til å kjøpe.  Er det nødvendig så tilføyer vi også at det dessverre er 1,2 milliarder mennesker i verden som sulter.

Hva skal til for at våre ansvarlige politikere følger opp sitt ansvar og setter seg inn i de faktiske forhold?