Muslimske land overproduserer mennesker.

Det ligger nært å se til Pakistan. Siste års regnskap fra Statistisk sentralbyrå viser at det flyttet ikke mindre enn 13 000 pakistanere fra Pakistan til Oslo kommune. Hvor mange som flyttet fra Pakistan til øvrige norske kommuner har vi ikke regnskap over foreløpig. Hovedsaklig er dette såkalt «familiegjenforening». (tvangsgifte?)
Når navnet Pakistan står for: Kun for muslimer, kan man da si at Norge betyr: Kun for nordmenn? Vi bare spør.

Til din orientering kan vi fortelle deg at landet Pakistan er på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Så hører det med at  i Pakistan bor det 190 millioner muslimer. På tilsvarende område som utgjøres av Norge og Sverige bor det bare ca 14 millioner mennesker. Klarer du å forestille deg hvordan det ville se ut om vi plasserte
190 millioner mennesker i Norge og Sverige? Det er nemlig situasjonen i dag. Er det tillatt å spørre om de sitter oppe, over hverandre, i Pakistan? De kan umulig ha mat til å mette alle munner i Pakistan? Derfor rømmer de landet.

Ser vi litt videre så hadde Norge 3,4 millioner innbyggere i 1950, idag ca 5 millioner. Syria hadde  3,3 millioner, mens de i dag har flere enn 18 millioner innbyggere. Utrolig?  Tyrkia hadde 21 200 000 og har idag 78 700 000 innbyggere. Egypt hadde 20  900 000 og har i dag 91 500 000 innbyggere.  Jordan har, i samme tidsrom, økt fra 450 000 til  7 600 000 og Libanon fra 1 300 000 til 5 900 000. Opplysningene er fra  «Population division» under FN.

Det Afrikanske kontinent har i dag en befolkning på ca 1,3 milliarder. Prognosene ved FN- kontoret forteller at Afrika vil passere 4 milliarder mennesker  i år 2100.  Er det bare våre styrende politikere som ikke ser at verden allerede er overbefolket ? Med åpne øyne kan man se mange varsler i dagens verden.  Noe av det siste er vel at meldinger om at torsken på alle verdens hav blir fisket med magen full av plast. Varslet bør tas på alvor.