Kontantstøtten – innvandrerbarn får mest.

Flere innvandrerbarn enn etnisk norske barn fikk kontantstøtte i fjor. I følge Statistisk sentralbyrå skyldes dette en økning i støtten til de eldste barna (19 – 23 måneder) med innvandrerbakgrunn  og en nedgang blant de yngste ( 12 – 18 måneder) uten innvandrerbakgrunn i 2015.

Hvem som helst har lov til å undres over hvorfor denne forskjellen er laget.