Aldri før er så mye kontantstøtte sendt ut av Norge.

Nesten 900 personer som bor i Polen, fikk norsk kontantstøtte i året som gikk.  Da skal vi være oppmerksomme på at kontantstøtte for et år i Norge tilsvarer mer enn 80 prosent av en gjennomsnittlig årslønn i Polen. Det kommer også en del andre økonomiske goder med i bildet. Som for eksempel det at alle polakker som har kommet til Norge, har blitt ført som medlemmer av den Katolske kirke i Norge, og dermed fått tildelt den samme godtgjørelse som norske medlemmer av den norske statskirke. Det kan være straffbare forhold.

I 2015 ble det sendt 39 millioner støttekroner til utenlandske statsborgere bosatt i andre EØS-land. Det er ny rekord  og høyere enn i 2012. En av grunnene til at eksporten øker ar at den sittende regjeringen har økt kontantstøttebeløpet til kr. 6000,00 i måneden for alle ettåringer. Den summen kan alle EØS-arbeidere i Norge sende hjem til barn bosatt i hjemlandet.

I Polen, dit mesteparten av den økonomiske eksporten går, utgjør den norske kontantstøtten kr.72.000,00 pr år Så kommer barnetrygd i tillegg som er kr. 11.640,00 pr. barn i måneden. Da er vi oppe i ca 96 prosent av en årslønn i Polen og så har de også fått kjempestore beløp, pr person, til den katolske kirke i Norge.

I Litauen er kontantstøtten enda mer verdifull. Der utgjør den alene mer enn en gjennomsnittlig årslønn.

Disse beregningene er fra 2015 og er gjengitt i artikkelen «Økt eksport av kontantstøtte» i arbeid og Velferd.

Løselig henslengt i julivarmen 2016 kan vi notere at en polakk som jobber i Norge og har barn hjemme i Polen får arbeidslønn langt over tilsvarende hjemme i Polen (hvis det er arbeide å få). Så får han barnetrygd, kontant- støtte og så støtte til Den katolske kirke. Det vil sannsynligvis utgjøre mer enn det dobbelte av lønnen til en
tilsvarende arbeidstaker hjemme i Polen. I Litauen er kontantstøtten enda mer verdifull. Der utgjør den alene mer enn en gjennomsnittlig årslønn.

Lukker vi øynene så ser vi Norges statsminister, utenriksminister og andre høytstående norske personligheter reiser ut i verden med lommene struttende av penger som de deler ut etter forgodtbefinnende, og så soler de seg i mottakernes iførte maske.

Vi har nettopp fått melding om at Norges desidert største inntektskilde, Statoil, har gått med mer enn 2 milliarder kroner i underskudd i siste kvartal. Vi tør aller vennligst anmode våre politiker om å komme ned på jorda, og så søke å få nødvendig bakkekontakt. Men det haster.