Alarmerende melding – Tuberkulose har igjen fått innpass i Norge.

Folkehelseinstituttet melder at det hvert år meldes om 350 til 400 tilfeller av tuberkulose i Norge.  Det sies at det henger sammen med den store innvandringen av mennesker fra fattige land, hvor denne sykdommen ikke er under kontroll.

Det meldes at 18 personer ved Ullersmo landsfengsel har testet positivt for tuberkulose.  Det er 16 innsatte som er meldt syke og så er også 2 av de ansatte meldt smittet av tuberkulose. Det er meget kjedelige meldinger da vi trodde at vi hadde, for mange år siden, hadde renset hele Norge for enhver form for tuberkulose.  Dette kan ikke noteres som annet enn et meget leit tilbakeskritt. Noe må gjøres.