Flyktning – Flyktninger.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, er til stadighet ute i media med sitt mer, eller mindre, holdbare budskap. Vi finner det riktig å stille ham noen spørsmål, i egenskap av at han er generalsekretær.

Internett forteller at Flyktninghjelpen har 5000 ansatte arbeidstakere og at det er et norsk foretakende. Hvem
er det som eier/driver Flyktninghjelpen? Hvem er det generalsekretæren skal svare overfor?  Er det noen som har til oppgave og gi ham gode råd? Opptrer han som representant for Norge når han uttaler seg som generalsekretær?

Forleden gikk han langt over streken når han fikk tildelt en halv side av Aftenposten for å skrive om
Flyktninger. Han skrev: «Europa har ødelagt sin moralske innflytelse i verden og skapt presedens for at man kan velge å se bort fra moralske og rettslige forpliktelser når flyktningpresset føles for stort».

Aftenposten har heller ikke nødvendig kunnskap og kapasitet til å forklare Jan Egeland, hvordan situasjonen
i verden hadde vært uten Europas enorme innsats i denne tragiske saken. I mange ti- år har det strømmet folk, (muslimer) fra Asia, på den andre siden av kloden og fra Afrika som er mange ganger større enn det vestlige,
lille kristne Europa. De reiser heller ikke frivillig tilbake. Det går med store resurser til tvangsretur, og de som får opphold reiser heller ikke tilbake til sitt hjemland , selv om det er garantert fred der. Men de reiser gjerne tilbake, hvor de er rømt fra, for å feriere.

Egeland skriver: «Men det kan være europeernes elendige håndtering av den pågående flyktningkrisen i Europa som har inspirert Kenyas mulige massedeportering». Kort sagt. Misbruk av sin stilling med påstander som han ikke har dekning for. Hva med ansvaret til redaktøren av Aftenposten?  Beklager, men det grenser mot dumhet,
naivitet m.v. når han skriver at «regjeringen i Kenya er meget klar over at de europeiske landene nå er opptatt av å bygge stadig høyere murer mot flyktninger… fra Syria, Afghanistan, Eritrea og Somalia. Dette er rent tøv. For det første bør Egeland vite at det første frie landet en flyktning kommer til skal han søke asyl, og det landet plikter også å ta imot den virkelige flyktningen.

Egeland bør vaske pennen sin etter å ha skrevet at USA er fremmedfiendtlig. Egeland bør skaffe seg mer kunnskap etter at han skrev: «Kenya må også vurdere spørsmålet om lokal, permanent integrering av flyktningene som bor i leirene i landet. Et moralsk og politisk svekket Europa må bidra til dette».

Mange husker at det for ikke så lenge siden, så var det en grusom krig i Europa, som varte i ca 5 år og hvor det ble drept mange millioner mennesker. Merk deg Egeland, det var ingen i Europa som flyktet fra sitt fedreland.
De som bodde i Europa i 1939 er tilbake. De «flyktningene» du skriver om krever å få hus hjem og mat og så bli bosatt i det landet de trenger seg inn i.