Norges oljerikdom en saga blott?

Alarmerende opplysninger om betydelig nedgang i innbetaling av skatt i Norge. Hittil i år er det betalt inn 413 milliarder kroner i skatt i Norge. Det er 5,8 prosent mindre enn det som ble innbetalt i første halvår i fjor.

Hittil i år har det kommet inn 34 milliarder kroner i Petroleumsskatter. Det er ca halvparten av innbetalingene i første halvår 2015. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Personlige skattytere har derimot betalt 320 milliarder kroner i skatt i 2016. Det er 11 milliarder kroner, eller 3,7 prosent mer enn i samme periode i fjor. Av denne summen gikk 86 milliarder kroner til kommuneforvaltningen og 147 milliarder kroner til Folketrygden

Sagt med andre ord så går vi trangere tider i møte.