England ut av EU.

Hva, og hvem er England ?  Først og fremst et land som Norge, gjennom generasjoner har hatt og har, et meget godt forhold til. Som det England var og er, uten sidehensyn.

England hadde i 2015  64 millioner innbyggere og har stått som et foregangsland fra tidenes morgen. Et foregangsland på alle måter , hva angår demokrati, med et regjeringsoverhode som har sittet på tronen i mer enn 70 år.  Verden består, pr i dag av 237 stater, hvorav 193 er medlemmer av Forente Nasjoner, hvor England er trygt forandret.

Europa har alltid stått sentralt i verdensutviklingen. Vi alle bør ta oss tid til å lytte til hva England har å si, også i dag.  Vi har aldri lov til å glemme hva England fortalte Verden gjennom  sin statsminister Chamberlain i 1939.
Hitler-Tyskland hadde bygget opp et grusomt terrorvelde og fikk med seg Italia og Japan, for å knuse verden.
Den konservative engelske statsminister Chamberlain, sto frem, på vegne av den engelske regjering, iført flosshatt, gamasjer  og spaserstokk og sendte en melding til Hitler, som i lang tid hadde opptrådt meget sterkt truende overfor Polen. Meldingen som Chamberlain sendte Hitler var i korthet, at om Hitler-Tyskalnd angrep Polen , så ville England, om nødvendig, stoppe  Hitlers krigsmaskin med makt. Folk visste ikke hva de kulle tro. England som ikke hadde ikke hadde noen militær makt av betydning. England sto ved Chamberlains  advarsel, og etter at Hitler-Tyskland angrep Polen, erklærte England krig. En krig som befridde såvel Norge som den øvrige verden for en menneskelig undertrykkelse verden aldri har sett maken til. Uten det fantastisk gode samarbeide mellom England, U S A og Norge. (vi stilte med 1.500 handelsskip) og sto, blant annet, for den viktigste transporten av krigsmateriell i perioden 1940   –   til 1945.  Engelske offiserer uttalt at det var av stor betydning for krigens seier.

Hele den frie verden skylder England å lytte til hva de har å fortelle oss i dag.  England hadde nemlig ikke bare
Chamberlain og Churchill, nei de hadde også en demokratisk og frihetselskende regjering, som sto samlet og
sammen med oss. Freden og friheten seiret, takket være England. Nå er det krefter utenfor England som har
landet opp i et hjørne. Hele verden plikter å høre hva det engelske folk har å fortelle oss. Men husk,
det er ingen tid å miste.