Hvem er flyktning?

Det er på det rene at det er stort misbruk av å utgi seg for å være politisk flyktning. Vi i Norge burde ha forutsetninger for å kunne uttale oss, gjennom våre egne erfaringer. Norge har vært okkupert og dermed deltatt i krig i ikke mindre enn 5 år. En skjebne vi deler  stort sett,  med det øvrige Europa.  Var det noen nordmenn som flyktet fra Norge?  Nei de flyktet ikke, de samlet seg utenfor Norges grenser, storparten i England,og befridde fedrelandet.

Det går et skille mellom flyktning og migrant. Det klareste skillet markeres ved at en flyktning ikke krever at vertslandet skal hente den øvrige familie for «familiegjenforening,» som har blitt et misbrukt ord. De samlet seg utenfor Norges grenser og gikk i kamp for å befri det beleirede, demokratiske Norge, som er en del av Europa.  Mange av våre landsmenn kjempet med livet som innsats, som vi idag bør føle  stor takknemlighet for.

Var det nordmenn som flyktet til Pakistan,  Afghanistan, eller til de andre landene hvorfra det strømmer masser
av mennesker som med rette skal kalles folkevandringer. Det var umenneskelig krig i Europa i 6 år, men det var ikke slik at europeere flyktet til Afrika, Asia eller andre steder.  Nei, de forholdt seg slik at de kunne befri fedrelandet sitt.
Det plikter vi å forsvare i dag.

Vi som var aktivt med den gang ser forholdene fra alle sider og har derfor de beste forutsetninger, for også å vurdere
den vanskelige situasjonen vi står i idag. Etter en kort vurdering ser vi at det stort sett er, de overbefolkede muslimske land som «innvaderer» det kristne Europa. Se eksempelvis Pakistan, som i landområde er på størrelse med Norge og Sverige  og så bor det flere enn 160 millioner pakistanere der, hvorav 60 prosent er analfabeter.  Kan du se for deg flere enn 160 millioner mennesker bosatt i Norge og Sverige, hvor det i dag bor ca. 14 millioner?

Pakistanerne bodde i India, men på grunn av at de er muslimer så kunne de ikke bo sammen med andre. De
opprettet derfor egne grenser og erklærte seg som eget land, Pakistan, som betyr kun muslimsk. Kan det gå slik også i Norge?  Verden over, ser vi at muslimer  ikke innordner seg i kristne samfunn. Ifølge Statistisk Sentralbyrås regnskaper så flyttet det ikke mindre enn 13000 mennesker fra Pakistan og bosatte seg Oslo kommune.  Det er av grunnene til at Oslo er den av hovedstedene i Europa som vokser raskest, og prisen på boliger øker mest.  Det er forøvrig snart ikke flere steder hvor man kan bygge og bo i Norge.  Husk også at hvert kilo korn som vi bruker for å bake det daglige brød i Norge er vi fullstendig avhengig av å kjøpe i utlandet.  Hva så når vi ikke lenger har olje igjen, slik at kan kjøpe korn/mel?  Jo, ganske enkelt det blir sult i Gamle Mor Norge.