Generalsekretær Egelands forhold til Norge?

I Aftenposten 22. mai 2016  skrev arbeiderpartipolitikeren, generalsekretær i Flyktninghjelpen,  Jan Egeland: «Europa har ødelagt sin moralske innflytelse i verden og skapt presedens for at man kan velge å se bort fra moralske og rettslige forpliktelser når flyktningpresset føles for stort».

Egeland benytter sin plass i Flyktninghjelpen til å falle Norge, som jo er en del av Europa, i ryggen. Vel vitende om at Norge, sammen med det øvrige Europa, har tatt i mot flere millioner migranter, som har trengt seg inn for å ta del i goder som europa har bygget opp gjennom generasjoner:

Vi skal hjelpe politiske flyktninger, slik som hjelpen er ment å være. Men det fordrer at man setter seg inn i verdens-
forholdene og hva det vil si å være politisk flyktning. Se gjerne filmen: «En dag av krigen i Russland i 1943».  Først
valset Hitler-Tysklands beinharde krigsmaskin  over Russland, nesten til Moskva, før det med amerikansk og norsk hjelp ble snudd. Det kom ingen flyktningstrøm fra Russland. Så gjengjeldte Russland Tysklands barbariske fremferd når de drev tyskerne tilbake, og de stoppet ikke før de var langt inne i Tyskland, og Tyskland nedkjempet.

Først meiet tyskerne ned all russisk motstand og så, deretter meiet russerne ned all tysk motstand og hevnet tyskernes angrep, med helt umenneskelige lidelser på begge sider. Var det noen som mottok flyktninger fra Russland? Var det noen som tok mot flyktninger fra Tyskland? Nei, menneskene ble værende i sine utbombede land og bygde opp de utbombede samfunn.

De allierte rykket inn i Frankrike fra vest og befridde landene fra Hitler-Tysklands vold.  «Alt» ble bombet sønder og sammen. Ingen flyktninger fra Frankrike, eller fra andre europeiske land.  Nei, alle europeere var  –  og er, opptatt av å bygge og videreutvikle sine demokratier.

Vi peker på et eksempel som bør stå til ettertanke. Det som i dag heter Pakistan var en del av India. Et sted hvor det hovedsaklig bodde muslimer, men som vi vet, muslimer kan ikke bo i områder hvor deres religion ikke får dominere.
Derfor løsrev de seg fra India og dannet en egen stat som de kaller for Pakistan og det betyr kun muslimsk. Pakistans
landområde er på størrelse med Norge og Sverige sammen og hvor det bor ca 14 millioner mennesker. I Pakistan bor det flere enn 160 millioner mennesker, hvorav ca. 60 prosent er analfabeter.  Hvordan ville det bli om vi stuet sam-
men  flere enn 160 millioner mennesker i Norge og Sverige?  Enkelt sagt, ulevelige forhold?

Et gammelt ordtak sier: «Uten mat og drikke, duger helten ikke».  Vi omskriver det og da lyder det slik: «Uten mat og drikke dør alle».  I Norge dyrker vi ikke en kilo av det matkornet vi trenger for å overleve. Alt må importeres.