Barn som «politiske flyktninger»? NEI!

Vi befinner oss i mai måned 2016 og landet er Norge. Forholdene i vårt kjære fedreland har i den senere tid gått i en meget beklagelig mørk bølgedal, moralsk sett. Fra det trivielle, som påkledning, så skal alle, såvel kvinner som menn,  ha en skitten «Olabukse» uten press. Tidligere kun brukt av menn i grovt arbeide. Det heter ikke arbeide lenger, nei
alle «jobber» nå. Det som tidligere var et skjellsord er i dag dagligtale. Den som ser dette, at vårt fedreland synker ned, og forsøker å hevde sin demokratiske rett ved å komme med positive forslag til bedring, blir stengt ute.

Det var skremmende å høre kommunikasjonssjef i Redd Barna, Line Hegna, i NRK , Dagsnytt 18, 5. april 2016, som får betalt av staten for å fremsette løgner mot den sittende regjering. Tillot seg å si at det var frekt og kunnskapsløst av Innvandrings- og integreringsminister Listhaug å opplyse at migrantbarna  blir sendt til Norge, av sine foresatte.
En forsker på dette feltet, Cecilie Øien, har skrevet en rapport, hvor det på side 38 står: «Majoriteten  av ungdommene jeg intervjuet. beskriver at det var foreldre, besteforeldre, eldre søsken eller en onkel som hadde tatt avgjørelsen om at de skulle dra».

De er sendt fra den andre siden av jordkloden, til Norge for å forsøke å sende «gull» hjem til dem som har sendt dem. Og så gjøre seg bruk av retten til familiegjenforening, ved at de skal trekke sin familie etter seg, til «verdens rikeste land».   Sannheten er at alt matkornet vi dyrker i Norge, pluss litt til, bruker vi til oppdrett av fisk.

Ville du sendt en 12 år gammel gutt alene, fra Norge, til Afghanistan, på den andre siden jorden, på en reise som tar flere uker, Nei, i Norge er det Norges Lover som skal følges. Det vil si at barna tilhører sine foreldre og når et barn har kommet bort fra mor,far eller en annen foresatt, og den bortkomne befinner seg i Norge, hvor Norges lover gjelder, så plikter norske myndigheter, snarest mulig å sende den mindreårige til sine foresatte. Er det noen som tviler på det?  Et godt liv er å leve godt sammen med sine foresatte. Det bør vi hjelpe til med.