Til ettertanke

Demokratiet er den beste styringsformen vi kjenner. Det bør være hevet over tvil, men det forutsetter at vi kjemper for å ta vare på den demokratiske formen vi kjenner. Det vil alltids finnes krefter som forsøker å undergrave vår frihet – og vårt demokrati. Og ikke minst, vil det være de som ganske ubeskjedent utnytter vårt demokrati.

I Norges hovedstad Oslo, har vi fremmede fra flere enn 200 hundre land. Mange av disse er mennesker som kommer fra land hvor demokrati er fullstendig ukjent. Dette til tross så krever disse menneskene å kunne fortsette å dyrke sitt språk, sin kultur, religion m.v. bekostet av norske skattebetaleres penger. Disse fremmede vet ikke bedre da de aldri har opplevd annet styresett enn diktaturet de har reist fra. Derfor er det avgjørende hva norske styresmakter foretar seg. Og ikke minst, hva du og jeg sier og gjør.

Mennesker fra diktaturstaten Pakistan gjør seg særlig bemerket i Norge. I årevis har vi sett og hørt at desidert flertallet av pakistanske butikkeiere jukser og svindler. Tre av fire drosjejuksere er fra Pakistan. Fem hundre og sekstini sjåfører har fått inntektstillegg. Sjåfører har kjørt drosje og jukset til seg trygd. Det hevdes at pakistanere ødelegger bransjen.

En pakistansk drosjesjåfør på Nesodden hevdet å ha krav på å få utbetalt trygd, samtidig som han kjørte drosje – på grunn av at han ikke var fast ansatt. Det var som pakistaneren som skrev hjem og fortalte at han hadde en fin arbeidsgiver i Norge. Navnet hans er Sosialkontoret skrev han til sin mor i Pakistan.

Raker en pakistaner uklar med en av sine svigermødre så krever de – og får opphold i Norge, vel forsørget resten av livet.

Husker du Gholam-familien som nektet å forlate Norge, tiltross for gjentatte vedtak om utvisninger fra Norge dette tiltross så er man ikke enige om hvilken nasjonalitet familien har. Nå har hele familien byttet til annet navn. Norges ambassade burde kunne brakt klarhet i disse tingene.

For å stå vakt om demokratiet så kreves det at vi holder i hevd lov og rett som grunnlag for all vår virksomhet – og vårt levesett.