Mot kvotering

Rødgrønne politikere har den siste uka tatt til orde for kvotering av innvandrere i offentlig sektor. Dekkforhandler Tommy Sharif går i dag (29.8) hardt ut mot ideen i et intervju med Dagens Næringsliv.

Lørdag skrev Dagens Næringsliv at 44 prosent av de arbeidsledige i Oslo har innvandrerbakgrunn, mot 22 prosent i resten av landet.
Sharif setter spørsmålstegn til den høye andelen av innvandrere som er arbeidsledige. – Dersom man ser på de 44 prosentene, hvor mange har aktivt gått inn for å få seg jobb? lurer Sharif.
Han sier det er to ting som er viktige for at det skal bli lettere å få seg jobb. Det ene er å lære seg språket, det andre er å ha høyere utdannelse. Han er negativ til det rødgrønne forslaget om å kvotere inn innvandrere i arbeidslivet, og mener norske myndigheter allerede har tilrettelagt godt nok for at innvandrere skal klare å skaffe seg jobb i Norge. – Det er språkkurs for de som ikke kan norsk, og det er masse tilbud og kurs for å øke kompetansen.
Europa og Norge er et paradis for mange, som danner seg et bilde av at penger vokser på trær her. Men man må jobbe også her.
– Derfor blir jeg irritert når jeg leser om de som klager og syter, og sier myndighetene ikke har gjort nok og at nordmenn er rasistiske. Hvorfor blir de værende, hvis det er så elendig her, sier Sharif, men legger til at det i enkelte tilfeller helt klart er snakk om rasisme. – Men stort sett er nordmenn hyggelige, og det er kompetansen som avgjør om man får jobb.
12.10.2006