Flau over å være innvandrer i Norge

Det er i dag for lett å bli norsk statsborger. Alle som kommer hit til Norge fra andre land og som begår lovbrudd må sendes tilbake dit de kom fra.
Det er den verste straffen de kan få. Å havne i et norsk fengsel er jo som å komme på hotell, med tv, video, mat og muligheter for alle slags
aktiviteter. Nå må myndighetene være tøffe, gi strengere straffer enn hotell-opphold og slutte å bare sitte og se på utviklingen, sier han.

Lillestrømlingen hevder at flere utlendinger spekulerer i at det norske rettsvesenet og kriminalomsorgen er snillere her enn i hjemlandet.

­ Vi ser at mange holder seg unna kriminalitet mens søknadene om statsborgerskap blir behandlet. Men når de er blitt norske statsborgere
opplever de seg som trygge, og da setter de i gang, sier han.
­ Dette er ganske oppsiktsvekkende påstander?
– Ja, men det er sant. Det må innføres strengere krav til statsborgerskap, samtidig som straffene må økes. Gjerne endre loven slik at kriminelle
personer med utenlandsk bakgrunn og norsk statsborgerskap kan sendes til hjemlandet og settes i fengsel der. I Pakistan hadde de kanskje klart et
døgn i fengsel, men i Norge gleder de seg nesten til å havne der, svarer han.
(Zarar Bokhari, Skedsmo til Romeriket Blad 28.08.06)