Arbeidsinnvandrere snyter på skatten

Stadig flere utlendinger dropper å betale skatt etter å ha jobbet i Norge.
Staten går glipp av stadig større skatteinntekter som følge av at et økende antall utlendinger på jobb i Norge gir blaffen i å betale skatt. I 2005 sendte skatteetaten ut purring for manglende levering av selvangivelse til 4100 utlendinger som hadde arbeidet i Norge. I juni 2006 sendte etaten ut purring på selvangivelsen til 6100 utenlandske borgere, en økning på 50 prosent fra året før.
Da fristen for å levere selvangivelse gikk ut 31. mars hadde 6100 av totalt 34.700 utlendingene ikke levert. EU-utvidelsen østover i 2004 har ført til langt mer arbeid for norske skattemyndigheter.
Mens antallet purringer økte med 50 prosent, økte antallet utlendinger som var registrert av sentralskattekontoret med 24 prosent – fra 28.000 for skatteåret 2004 til 34.700 i 2005.
(KK 24.07.06)