Det islamske broderskap

Etter terroraksjonene mot New York og Washington 11. september 2001, har den USA-ledede «krigen mot terrorisme» hatt sitt fokus rettet mot bin Laden og hans Al-Qaida-gruppe. Lite oppmerksomhet har vært viet opphavet til denne spesielle formen for muslimsk ekstremisme og det omfattende internasjonale nettverk, der Al-Qaida bare er én av mange grupperinger.

Bin Laden kan sies å være et ektefødt barn av den politiserte islamske bevegelsen, den vi gjerne kaller islamistisk, som startet i Afrika og Egypt i1920-årene som en reaksjon mot det britiske kolonistyret. «Det muslimske broderskap», grunnlagt av egypteren Hassan al-Banna i 1928, skilte seg på ett vesentlig punkt fra de samtidige nasjonalistiske og kommunistiske opprørsbevegelsene, nemlig ved at den avviste Vestens konsept om nasjonalstaten.

«På samme måte som islam er en tro og en religion, er islam også et land og et statsborgerskap», var fortolkningen til al-Banna, som mente muslimenes lojalitet ikke skulle rette seg mot nasjonalstaten, men mot «Umma» – det verdensomspennende samfunn av troende muslimer.
IfølgeAfrica Confidential skal det være en lang rekke islamistiske grupper, og selv om de i mange sammenhenger kan være uenige om virkemidler og strategi, har gruppene ett felles mål: et islamistisk verdensherredømme.

At det eksisterer et nettverk av ulike grupperinger, mener også professor Paul Wilkinson, som leder Senter for terrorstudier ved St. Andrews University.

– Ut fra de arrestasjoner som allerede er foretatt, er det klart at vi har undervurdert i hvilket omfang Al-Qaida og andre organisasjoner allerede har utviklet et nettverk, sier han til BBC.
Sitert fra artikkel til ELISABETH RANDSBORG. Aftenposten 26. 4.06