Et hjertesukk

Vi må være åpne og vedgå at det nesten alltid er muslimer innblandet i saker der innvandring fremstår som problem for samfunnet vårt. Jeg sier ikke at alle muslimer skaper problemer; slett ikke. Men de aller fleste innvandrere som skaper problemer, er muslimer.

Dette er et faktum; dette vet alle, selv om det ikke er så mange av oss som tar seg bryet med å si det. Det er sikkert forgjeves, men jeg skulle ønske at norske forskere og myndigheter, som ellers er så flittige med å produsere utredninger, kunne lage undersøkelser om hvorfor det er slik.

(Redaktør Versto i VG 08.04.06)