Opprop mot forfølgelse av kristne

En britisk organisasjon samler underskrifter mot forfølgelse av kristne, spesielt i muslimske land, som vil bli levert regjeringene i flere europeiske land.
– Stemmen til de forfulgte kristne blir ofte ikke hørt. Nå er det nødvendig at de som lider, får støtte fra sine brødre og søstere i Vesten, heter det i en brosjyre fra Barnabas Fund, som lanserer en ny kampanje for å hjelpe forfulgte kristne.
Organisasjonen ber om underskrifter på en oppfordring om å stoppe forfølgelsen av kristne. Underskriftene vil bli levert til regjeringene i England, USA, Australia og flere andre nasjoner. Også nordmenn kan delta. Mer informasjon om kampanjen finnes på nettstedet The Right to Justice.
– Vi håper at minst 100.000 mennesker vil skrive under, sier informasjonsmedarbeider Alexandra Lawrence-Mills i Barnabas Fund til Dagen.
Muslimske nasjoner
Aksjonen er en protest mot all undertrykkelse av kristne uansett hvor uretten finner sted. Alexandra Lawrence-Mills sier likevel at de muslimske nasjonene vil bli viet spesiell oppmerksomhet.
– Det å beskytte islam har i det siste stått høyt på agendaen i flere internasjonale fora, blant annet i FN. Oppmerksomheten har ikke vært like stor rundt den undertrykkelsen de kristne opplever. Nettopp derfor er det viktig at disse sakene blir løftet fram. Ett mål med denne kampanjen er å nå ut til myndighetene i så mange vestlige land som mulig, med informasjon om den forfølgelsen som pågår. Vi tror ikke det er mulig å få til varige endringer før de islamske lovene blir reformert. Håpet vårt er at vestlige politikere vil legge press på myndighetene i muslimske land, slik at arbeidet med slike endringer kommer i gang, sier Alexandra Lawrence-Mills.