Ville gifte seg med sin egen mor

For å bedra norske myndigheter til å gi en syk kvinne opphold i Norge, oppgav en 34-årig mann at han skulle gifte seg med henne – uten å opplyse at det var hans egen mor.

Tingrettsdommer Finn Ellertsen ved Oslo tingrett skriver at det er under adskillig tvil han velger å gå imot Høyesteretts klare praksis om at det i slike tilfeller skal reageres med ubetinget fengsel.
Til slutt ble hele straffen på 60 dagers fengsel gjort betinget med en prøvetid på to år, noe siktede straks godtok.

Mannen burde vel blitt pålagt å ta meg sin kjære mor og reist til deres hjemland?