Befolkningsutvikling

“Verden opplever et dramatisk økende skille: Mens befolkningsveksten i rike land vil stanse nesten helt opp innen 2050, fortsetter en faretruende folkevekst i mange fattige land.”

“Ekspertene er uenige om hvor stor grunn det er til bekymring. Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF – Norge gjør noe med forbruket. Allerede i dag er forbruket av fornybare ressurser så høyt at vi ville trengt tre og en halv jordklode hvis tilveksten skulle være i balanse med forbruket, sier Hansson.
Ifølge Øystein Kravdal, professor i demografi ved Universitetet i Oslo, er global befolkningsvekst fortsatt et problem, spesielt for en del fattige land.”

“Mens kvinner i Asia, Latin-Amerika, Nord-Amerika og Europa har mer enn halvert fødselsraten de siste 50 årene, er den gjennomsnittlige barneflokken for en afrikansk kvinne bare redusert fra 6,7 til 5,1.”

«FN anslår at dagens verdensbefolkning på 6,3 milliarder vil øke til ni milliarder innen 2050, med beskjeden vekst etterpå. Det forutsatt at antall barn per kvinne synker til 2,2.
• Fortsetter det som i dag, med 3,9 barn per kvinne, vil klodens innbyggertall bli mer enn fordoblet til 13 milliarder de neste 45 årene. • Hvis hver kvinne føder 2,6 barn i snitt, vil folketallet i 2050 øke til 11 milliarder.
Kilde: World Population Prospects (FN) «