Svensk sikkerhetspoliti avslørte terrortrussel

I desember 2005 avslørte det svenske terrorpolitiet terrortrussel fra islamske Al – Qaida, skriver Dagens Nyheter.

Det ble registrert uttalelser fra Al – Qaida som var rettet mot Sverige – og vi fikk flere andre opplysninger som tydet på et forhøyet trusselbilde, sier Sæpo – sjef Klas Bergenstrand.

Dermed har vi registrert at den verdensomspennende muslimske terrortrusselen har nådd vårt naboland, Sverige. Blir Norge neste? Spørsmålet kan med rette reises, da man i Sverige mener at trusselen er fremsatt på grunn av at Sverige deltar med militære styrker i Afghanistan – som jo også Norge gjør.