Innvandringsskepsis

Det såkalte “integrerings- og mangfoldsdirektoratet” gjennomførte i fjor en spørreundersøkelse om nordmenns holdning til innvandringen. Resultatet ble en del av “Integrasjonsbarometret 2005”, og offentliggjort på årets første dag 1. 1.2006.

Resultatet viste at fire av fem nordmenn mente at innvandrere bør bestå en norsk språktest før de eventuelt får statsborgerskap.

Hver tredje nordmann er negativ til innvandringen.

Rundt tiendeparten av alle nordmenn er så skeptiske at de kunne stemme på et parti som vil begrense innvandrernes rettigheter.
(NRK tekst-tv – NTB)