Fødselstall

I det vi går inn I et nytt år, melder FN at verdens befolkning har passert 6,5 milliarder (datoen ble anslått til 19. desember 2005).

Dette tilsier en raskere befolkningsvekts på verdensbasis enn det som ble anslått I 2000, da det ble sagt at vi befolkningen ville stabilisere seg på ca 10 milliarder midt i århundret, en spådom som mange tviler på. De ikke-europeiserte deler av verden følger ikke helt et europeisk utviklingsmønster, selv om barnetallet pr. kvinne er gått ned siden 1960 i de fleste land. I dag er tre barn pr. kvinne et gjennomsnitt, I EU-Europa 1,5 barn, i Norge 1, 75 barn . Det er nødvendig at hver kvinne som gjennomlever den reproduktive alder føder i gjennomsnitt 2,1 barn for at en befolkning skal opprettholdes.

Av hundre barn som blir født inn i denne verden i dag, fødes 57 i Asia, 26 i Afrika, 9 i Latin-Amerika, 5 i Europa, 3 i Nord-Amerika og 1 i Oseania, ifølge tall fra FN, gjengitt i den franske avisen Liberation